Årsmöte + Resultaten från föräldraenkäten

25 September 2019 kl. 18.00–19.15

Föräldraföreningen Nordsjö-Rastis rf kallar till årsmöte onsdagen den 25 september 2019 kl. 18.00 i Nordsjö lågstadieskola, eftisutrymmet på våning 1.

Välkommen på föräldraföreningens årsmöte. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Se föredragningslista nedan. 

Efter mötet presenteras föräldraenkäten. Samtidigt har du möjlighet att komma med förslag på verksamhet och diskutera aktuella frågor med de nyvalda styrelsemedlemmarna.

Anmäl gärna ditt deltagande på förhand så vi kan beräkna trakteringen. 

Ifall du är intresserad av ett styrelseuppdrag får du gärna vara i kontakt med vår sekreterare Lotta Tuovinen eller ordförande Anna Alenius. Kontaktuppgifter hittar du här>>

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötets öppnande
   
 2. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet
   
 3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
   
 4. Godkännande av föredragningslista för mötet
   
 5. Bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande för verksamhetsåret 2018-2019
   
 6. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga
   
 7. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2019-2020 samt av medlemsavgift för verksamhetsåret 2020-2021
   
 8. Val av ordförande och styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
   
 9. Val av verksamhetsgranskare och en suppleant för denne
   
 10. Mötets avslutande

 

* Möteskallelsen har skickat ut 11.9.2019


Plats
Rastis, eftisutrymmet
Fjärdstråket 6
00960 Helsingfors

Arrangör
NoRa